TRV:02203

ID TRV:02203
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Plassering av lave støyskjermer på motstående side av en lav eller mellomhøy plattform eller annen konstruksjon som hindrer arbeidsmaskiner eller rømning, bør unngås.
  1. Utførelse: Støyskjermen skal i dette tilfellet utrustes med grinder eller trapper.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon