TRV:02203

ID TRV:02203
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Motstående side av plattform: Plassering av lave støyskjermer på motstående side av en lav eller mellomhøy plattform eller annen konstruksjon som hindrer arbeidsmaskiner eller rømning, bør unngås.
  1. Utførelse: Støyskjermen skal i dette tilfellet utrustes med grinder eller trapper.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilgang for maskinelt vedlikehold og muligheter for evakuering ut fra sporet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Plassering