TRV:02277

ID TRV:02277
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst System for dokumentforvaltning: Dokumentasjonen skal inngå i et dokumenthåndteringssystem, slik at det sikres at sporbarhet og versjonshåndtering mellom dokumenter, tegninger og produkter blir ivaretatt.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse Jernbaneinfrastrukturforskriften § 2-3.Teknisk dokumentasjon
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 5. Dokumentasjon "Generelle krav"

Forskrift om nasjonale tekniske krav m.m. for jernbaneinfrastruktur på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneinfrastrukturforskriften)

§ 2-3.Teknisk dokumentasjon

Infrastrukturforvalter skal ha teknisk dokumentasjon for alle systemer, deler og komponenter. Dokumentasjonen skal bekrefte at systemer, deler og komponenter er i samsvar med de nasjonale og internasjonale standarder som er lagt til grunn for prosjektering og bygging av jernbaneinfrastruktur. Alle endringer må dokumenteres slik at det tekniske utstyrets egenskaper til enhver tid er kjent.