TRV:02285

ID TRV:02285
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Dokumentasjonsspråk: Anleggsdokumentasjon skal være på et skandinavisk språk eller på engelsk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - Anleggsdokumentasjon - "Generelt"