TRV:02288

ID TRV:02288
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Databaseverktøy og informasjon: En oppdatert database skal være tilgjengelig med informasjon som listet under for lokasjoner med GSM-R utstyr.
  1. Tekniske data for lokasjonen/site.
  2. Opplysning om status for lokasjonen/site - adkomst, adgang og kritikalitet.
  3. Opplysning om andre operatører - innplassering eller utleie.
  4. Opplysning om kontraktsmessige forhold – leie/eierforhold.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 5 Dokumentasjon - Installasjonsdesign og beskrivelse av enkeltinstallasjoner