TRV:02288

ID TRV:02288
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Databaseverktøy og informasjon: En oppdatert database skal være tilgjengelig med informasjon som listet under for lokasjoner med utstyr for togradio.
  1. Tekniske data for lokasjonen/site.
  2. Opplysning om status for lokasjonen/site - adkomst, adgang og kritikalitet.
  3. Opplysning om andre operatører - innplassering eller utleie.
  4. Opplysning om kontraktsmessige forhold – leie/eierforhold.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre kvaliteten på masterdata for tekniske hytter og rom med utstyr for togradionettet.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_626
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Installasjonsdesign og beskrivelse av enkeltinstallasjoner