TRV:02289

ID TRV:02289
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst a) Plantegning: En plantegning, både som gulvplan og som veggplan, skal vise plassering av alt utsyr i rommet.

b) Status og innhold: Tegningen skal være oppdatert til enhver tid og skal inneholde opplysninger om:

  1. Innvendige mål for rommet, også takhøyde
  2. Nummerindikering for utstyr
  3. Mål for høyde og bredde for dør og angivelse av slagretning
  4. Plassering av kabelføringer
  5. Passering av hovedjordskinne
  6. Datagulv og vektbegrensning for datagulv hvis dette er prosjektert
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 - Arrangementstegning - "Romtegning og romplan"