TRV:02289

ID TRV:02289
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Plantegning: En plantegning, både for gulv- og veggplan skal vise plassering av utstyr for togradio og ekomnett.

Status og innhold: Tegningen skal være oppdatert til enhver tid og skal inneholde opplysninger om:

  1. Innvendige mål for rommet, også takhøyde
  2. Nummerindikering for utstyr
  3. Mål for høyde og bredde for dør og angivelse av slagretning
  4. Plassering av kabelføringer
  5. Passering av hovedjordskinne
  6. Datagulv og vektbegrensning for datagulv hvis dette er prosjektert
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre kvaliteten på masterdata for tekniske hytter og rom med utstyr for togradiosysteme og ekomnett.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_626
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Arrangementstegning - "Romtegning og romplan"