TRV:02292

ID TRV:02292
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst a) Tegningsinnhold: Målsatt tegning skal inneholde opplysninger om:
  1. Plassering av rom
  2. Romplan
  3. Plassering og retning for antenner
  4. Kompassretning
  5. Avstand og retning til jernbanespor, med kilometerangivelse
  6. Jordingsnettverk og plassering av jordingselektroder
  7. Kabelgrøfter
  8. Plassering av overspenningsvern
  9. Mast og hytte for masterunit for repeatersystem i tunnel
  10. Mast og antenner for donorsignaler
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4. "Arrangementstegning for lokasjoner for tunnelradio"