TRV:02292

ID TRV:02292
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Tegningsinnhold: Målsatt tegning skal inneholde opplysninger om:
  1. Plassering av rom
  2. Romplan
  3. Plassering og retning for antenner
  4. Kompassretning
  5. Avstand og retning til jernbanespor, med kilometerangivelse
  6. Jordingsnettverk og plassering av jordingselektroder
  7. Kabelgrøfter
  8. Plassering av overspenningsvern
  9. Mast og hytte for masterunit for repeatersystem i tunnel
  10. Mast og antenner for donorsignaler
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at leverandører og prosjekterende leverer standardisert FDV dokumentasjon.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_626
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Arrangementstegning for lokasjoner for tunnelradio