TRV:02293

ID TRV:02293
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Lokasjonsidentifikasjon: Site-ID nummeret skal fremkomme i tittelfeltet på tegningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre sporbarhet på tegningsunderlag som benyttes i systemet for stedsangivelse av lokasjoner med togradioutstyr.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_626
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Arrangementstegning - "Romtegning og romplan"