TRV:02294

ID TRV:02294
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Tegningsinnhold: Tegningen skal vise plassering av utstyr for tele og ekomnett i tunnelens lengderetning, med angivelse av kilometrering og avstand mellom repeaterposisjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at leverandører og prosjekterende leverer standardisert FDV dokumentasjon.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_626
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overordnet situasjonsplan i tunneler