TRV:02294

ID TRV:02294
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Tegningsinnhold: Tegningen skal vise utstyrsplassering i tunnelens lengderetning, med angivelse av kilometrering og avstand mellom repeaterposisjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4. - "Overordnet situasjonsplan i tunneler"