TRV:02295

ID TRV:02295
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Databaseverktøy for dokumentasjon av utstyr i rack: Telemator skal gi oversikt over rack og innhold som inkluderer utstyrsplassering og utnyttelsesgrad med informasjon om:
  1. Hvilke høydeenheter i antall U (4,445 cm) som er benyttet
  2. Objektinformasjon (Banedata referanser) og logisk navngiving for utstyr
  3. Ledig plass (angitt i antall U)
  4. Eventuelt krav til ledig plass av hensyn til ventilasjon m.v.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at et databasebasert verktøy anvendes for å beskrive utstyr og ledig plass i rack som benyttes til togradio og ekomnett.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_626
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Arrangementstegning - "Innhold i utstyrsskap eller rack"