TRV:02296

ID TRV:02296
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Dokumentasjon av lavspenningsanlegg: Enlinjeskjema skal inneholde opplysning om:
  1. Aggregatkontakt og tilkobling for aggregatkontakt
  2. Jordfeilbryter
  3. Referanse til skaptype
  4. Navn/beskrivelse og objektnummer for forbrukere
  5. Størrelse og krarakteristikk for sikringer og overspenningsvern
  6. Kobling for strøm- og jordfeilalarm
  7. Kursnummer og ledningstverrsnitt, bør også dokumenteres i Telemator
  8. Ledige kurser, bør også dokumenteres i Telemator
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at informasjon ut over standard for lavspenning legges til for lokasjoner med utstyr for togradio og ekomnett.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_626
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Kapittel III. Dokumentasjon, informasjon og melding (§§ 12 - 15)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Enlinjeskjema for 230 / 400 VAC