TRV:02298

ID TRV:02298
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Likerettere og avbruddsfri strømforsyning: Likeretteranlegget skal dokumenteres i Telemator med informasjon om:
  1. DC-fordelingen ut fra en strømkilde (likeretter/UPS) til likestrøms-forbrukere, med tilhørende sikringsstørrelser og kabeltverssnitt.
  2. Batterikapasitet og angivelse av beregnet driftstid for reservestrømforsyning.
  3. Navn, beskrivelse og objektnummer for alle brukere som belaster likeretteranleggets forbrukskurser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at et databasebasert verktøy benyttes for dokumentasjon av likeretteranlegg.
Endringsartikler 560_2017_Endringsartikkel_1660
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Dokumentasjon for DC-distribusjon (48 VDC eller tilsvarende)