TRV:02298

ID TRV:02298
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Likerettere og avbruddsfri strømforsyning: Likeretteranlegget skal dokumenteres i Telemator med informasjon om:
  1. DC-fordelingen ut fra en strømkilde (likeretter/UPS) til likestrøms-forbrukere, med tilhørende sikringsstørrelser og kabeltverssnitt.
  2. Batterikapasitet og angivelse av beregnet driftstid for reservestrømforsyning.
  3. Navn, beskrivelse og objektnummer for alle forbrukere.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt -Enlinjeskjema og kursfortegnelse - "Dokumentasjon for DC-distribusjon (48 VDC eller tilsvarende)"