TRV:02312

ID TRV:02312
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Dokumentasjon til forvaltningsorganisasjonen: Som et minimum skal det utarbeides dokumentasjon fra:
  1. Fabrikktest (Factory Acceptance Test, FAT)
  2. Installasjonstest (Commissioning)
  3. Sluttkontroll (Site Acceptance Test, SAT)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 5. -Dokumentasjon - "Dokumentasjon for godkjenning"