TRV:02314

ID TRV:02314
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Overleveringsprotokoll skal inneholde:
 1. Oversikt over innhold og begrensing av leveransen ved overtakelse
 2. En overordnet beskrivelse og omfang av leveransen
 3. Beskrivelse av ansvar, garantier og forsikring
 4. Eventuelle avtaler og lisenser som inngår i leveransen
 5. Status ved overlevering: Sluttrapport, sluttbefaring, stabilitetstester etc.
 6. Generell status og oppbygging av dokumentasjonen
 7. Eventuell annen dokumentasjon som ikke overleveres
 8. Eventuelle avvik og mangler
 9. Eventuelle utestående arbeider
 10. Eventuelle forslag til forbedringstiltak
 11. Eventuelle utførte godkjenningsaktiviteter for samsvar med TSI eller øvrige krav fra SJT
 12. Rettighetsavtaler, grunneieravtaler, veirett, innleieavtaler, nøkkelavtaler, energiforsyningsavtaler.

Vedlegg til protokollen: Overleveringsprotokoll skal ha vedlegg med Dokumentliste og Objektnummerliste (BaneData)

Signering av protokoll: Overleveringsprotokoll skal underskrives av både prosjekt /leverandør og forvalter av anlegget eller tjenesten.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det utarbeides en overleveringsprotokoll fra prosjektene og til forvaltningsorganet i IKT organisasjonen.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_626
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overleveringsprotokoll