TRV:02316

ID TRV:02316
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst c) Signering av protokoll: Overleveringsprotokoll skal underskrives av både prosjekt /leverandør og forvalter av anlegget eller tjenesten.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt "Overleveringsprotokoll"