TRV:02317

ID TRV:02317
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst FDV dokumentasjon: Dokumentasjon for drift og vedlikehold skal som et minimum bestå av
  1. Dokumentliste
  2. Systembeskrivelse
  3. Montasjebeskrivelse
  4. Skjematikk for anlegget
  5. Telemator/TelMe-dokumentasjon i henhold til retningslinjer (referanse 7 i avsnitt 10)
  6. Stykkliste
  7. Reservedelsliste
  8. Eventuelle særhensyn for feilretting
  9. Beskrivelse av eventuelt forebyggende vedlikehold
  10. Brukerdokumentasjon
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 8. "Dokumentasjon for drift og vedlikehold"

Drifts og vedlikeholdsdokumentasjon kan for enkelte Tele og KV-IKT leveranser være distribuert og holdes løpende oppdatert hos leverandøren av utstyret.