TRV:02322

ID TRV:02322
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst BaneData - Maximo database: Alle utstyrselementer som er gjenstand for test eller vedlikehold skal registreres i objektdatabasen BaneData med et tilordnet objektnummer.
  1. Objektnummer skal etableres i prosjekteringsfasen og kodes i henhold til dokument TE.807900 “Dokumentasjon fagområde Tele Merking og registrering av utstyr” eller etter retningslinjer fra Datakatalogen for gjeldende fagområde
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 560_2017_Endringsartikkel_1659
Relatert krav
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon BaneData