TRV:02323

ID TRV:02323
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Etablering av objekter: Objektnummer skal etableres i prosjekteringsfasen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - Registreringsverktøy - "BaneData"

Ved BIM modellering av teleanlegg kan objekter som prosjekteres inn i 3D-modell hentes fra objektbiblioteket for telekomponenter og importeres direkte i BaneData/Asset -Management modellen med tilhørende objektnummer. https://trv.banenor.no/wiki/Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Vedlegg 16 Vedlegg - Symbolbibliotek for Tele