TRV:02324

ID TRV:02324
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Registrering i driftsinformasjonssystemet: Ekomnettets koblinger og relasjoner mellom utstyr skal registreres på detaljert nivå i Telemator/TelMe, herunder:
 1. Føringsveier og kummer
 2. Kabelanlegg
 3. Koblingspunkter og skjøter
 4. Utstyr (maler finnes i bibliotek)
 5. Utstyrsrack ,posisjonering av utstyr og evt. ledig hylleplass
 6. Linje-id (bærere)
 7. Fiberdisposisjon
 8. Tjeneste-id og porttermineringer
 9. Tjeneste- og kundebibliotek (kan utnyttes for varslinger ved feil og brudd i nettet)
 10. Kursoversikter 48 V og 220 V
 11. Lokasjonsinformasjon/Siteinfo, eier, adkomst, km/GPS-koordinater, Nkom klassifisering m.m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre standardisert utforming av dokumentasjon til systemeier og IKT forvaltningsorganet i Bane NOR.
Endringsartikler 560_2017_Endringsartikkel_1659
Relatert krav
Opprettet 2017/02/01
Referanse Jernbaneinfrastrukturforskriften: § 2-3.Teknisk dokumentasjon

«Infrastrukturforvalter skal ha teknisk dokumentasjon for alle systemer, deler og komponenter. Dokumentasjonen skal bekrefte at systemer, deler og komponenter er i samsvar med de nasjonale og internasjonale standarder som er lagt til grunn for prosjektering og bygging av jernbaneinfrastruktur. Alle endringer må dokumenteres slik at det tekniske utstyrets egenskaper til enhver tid er kjent.  »

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kabel og koplingsregistreringsverktøy (Telemator/TelMe)

Telemator er i Bane NOR definert som et "driftsinformasjonssystem". Dette er definert i konsernprosedyren "Håndtering av teknisk dokumentasjon - STY-604942 : "...Konsernprosedyren gjelder ikke for driftsinformasjonssystemer og 3D-modeller. Database for teknisk informasjon om sluttproduktet der informasjonen ikke er beskrevet i dokumenter, men som felter i en database. Denne informasjonen hentes enten fra dokumenter eller fra informasjonsmodeller (Cad-tegninger, 3D-modeller osv.). I Bane NOR er følgende systemer eksempler på driftsinformasjonssystem BaneData, Telemator og Lydia ..."