TRV:02327

ID TRV:02327
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Utstyr plassert i hus/hytte med klimakontroll skal tilfredsstille krav i teststandarder som beskrevet i Tabell: Teststandard og testverdier for innendørs utstyr i kontrollerte omgivelser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon