TRV:02331

ID TRV:02331
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Utstyr plassert i kiosk/skap skal tilfredsstille krav i teststandarder som beskrevet i Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert i utendørs skap.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon