TRV:02363

ID TRV:02363
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) (NSS) Anleggsdokumentasjonen skal bestå av følgende:
 1. Skjematisk plan
 2. Forriglingstabell
 3. Funksjonsspesifikasjon ****
 4. Signal- og baliseplassering
 5. Plantegning **
 6. Kabelplan *
 7. Trådfordeling *
 8. Sporisolering**
 9. Koblingsskjema *
 10. ATC kodetabeller
 11. Sikkerhetsbevis for spesifikk applikasjon (Specific Application Safety Case)
 12. Frigivelsesdokumentasjon ***
 13. Programvarebeskrivelse (SW engineering) ***

* For anlegg med Thales L90 5 er dette dekket ved følgende dokumentasjon:

 • Hardware engineering
 • Cable design
 • Power supply
 • Software engineering

** Ikke for anlegg med akseltellere som togdeteksjon.

*** Bare for programvarebaserte sikringsanlegg.

**** Bare for anlegg med NSB-94.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 2598
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Prosjektering - Generelle krav - Anleggsdokumentasjon