TRV:02368

ID TRV:02368
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) En skjematisk plan skal som minimum inneholde følgende informasjon:
 1. Skjematisk sporplan
 2. Plassering og merking av alle lyssignal og Stoppskilt.
 3. Spornummer
 4. Grense mot usikret område
 5. Angivelse og nummerering av sporavsnitt
 6. Navn på stasjon med aktuell forkortelse og CTC nr
 7. Nødvendig informasjon om andre anlegg slik som veisikringsanlegg, rasvarslingsanlegg, tunnelportanlegg og brusignalanlegg
 8. Sporveksler påført nummer, tungeplassering og stillingsbokstaver (H/V eller + som normalstilling)
 9. Sporsperrer med nummerering
 10. S-lås med nummerering
 11. Angivelse av lokalområder
 12. Angivelse av arbeidsområder inkludert eventuelle nøkkelskap
 13. Eventuelle togveistillere og deres betegnelse
 14. Eventuelle blokktelefoner og deres betegnelse
 15. Avstander mellom alle forriglingsrelevante objekter
 16. Kilometerangivelse av objekter
 17. Referanse til nabostasjon og blokkpost
 18. Markering av lokalt betjeningsapparat
 19. Eventuelle Plattformer
 20. Eventuelle Signalåk
 21. Eventuelle trykknapper for fjernbetjening av signaler
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Gi et godt bilde av stasjonens utforming for at personell som arbeider på stasjon skal ha nødvendig og relevant informasjon tilknyttet de forskjellige arbeidsoppgaver som infrastrukturen krever for en sikker og pålitelig drift.
Endringsartikler Endringsartikkel 1234
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon