TRV:02372

ID TRV:02372
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst d) En forriglingstabell skal minimum inneholde følgende informasjon:
 1. Begynnelsespunkt og sluttpunkt for togvei og skiftevei (med eventuelle viapunkter)
 2. Signalbilde i begynnelsespunkt for togvei og skiftevei (NSS)
 3. Posisjon til alle sporveksler som inngår i togvei, skiftevei og sikkerhetssone
 4. Alle sporavsnitt som inngår i togvei, skiftevei og sikkerhetssone
 5. Passeringspunkt for utløsing av togvei og skiftevei
 6. Anleggsspesifikke tidsparametere
 7. Lokalområde og forutsetninger for frigiving
 8. Arbeidsområder og forutsetning for frigiving
 9. Avhengighet til veisikringsanlegg
 10. Forutsetninger for automatisk gjennomgangsdrift
 11. Nødvendige fotnoter for å kunne forstå funksjonalitet i anlegget og betjene anlegget
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1234
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Signal/Prosjektering/Generelle krav#Forriglingstabell