TRV:02399

ID TRV:02399
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst b) Kodetabeller skal inneholde følgende informasjon:
 1. Kjøreretning
 2. Signalnummer, merkeskiltbetegnelse, gruppebetegnelse
 3. Identitetskode for gruppen
 4. Posisjon i kilometer for de ulike balisegrupper
 5. Signalbilde
  • hovedsignal
  • forsignal
  • eventuelt neste forsignal
 6. Hastighetsbeskjed
  • kjørhastighet
  • venthastighet
 7. Avstand til bortflyttet målpunkt
 8. Avstand til målpunkt
 9. Informasjon om fall på den aktuelle strekningen i promille
 10. Kodet informasjon som ligger i P-, A-, B-, C- og N-balise
 11. Informasjon i motrettet B-balise
 12. Type balise
  • hastighetsbeskjed
 13. Eventuelle kommentarer hvor det fremkommer avhengigheter til andre objekter i signalanlegget (f.eks. sporveksler)
 14. Hvilke togveier/betingelser som skal lede til det enkelte telegram i kodetabellen
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon