TRV:02407

ID TRV:02407
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Kilometerangivelse: Kilometer skal angis i km med fire desimaler, det vil si på nærmeste hele desimeter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre samsvar ved angivelse av posisjon for objekter langs sporet.
Endringsartikler 530 2023 Endringsartikkel 3714
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Kilometer