TRV:02411

ID TRV:02411
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Negative kjedebrudd:Det skal ikke etableres negative kjedebrudd med større bruddlengde enn 50 meter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre mest mulig sammenhengende kilometrering langs banen, for å unngå misforståelser om plassering av tog og arbeidsmaskiner.
Endringsartikler 530_2022_Endringsartikkel_3125
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Kjedebrudd