TRV:02417

ID TRV:02417
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Maksimal verdi for overhøyde for nye baner og linjeomlegginger: Følgende parametere skal benyttes:
  1. Maksimal verdi for overhøyden: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 150 mm
  2. For rene persontrafikkbaner gjelder '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' = 160 mm (normale krav) og '"`UNIQ--math-00000002-QINU`"' = 180 mm (minste krav).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre for store krefter på nedre (innerste) skinnestreng ved kjøring i lav hastighet.

Kravet skal sikre komfort ved å unngå stor overskuddsoverhøyde ved kjøring i lav hastighet og stans. Kravet ivaretar krav til maksimal overhøyde i TSI Infrastruktur

Relatert krav
Opprettet
Referanse TSI Infrastruktur - parameterkrav 4.2.4.2
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger