TRV:02420

ID TRV:02420
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Grenseverdi for manglende overhøyde for nye baner og linjeomlegginger: Følgende parametere skal benyttes:
  1. R ≤ 600: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 100 mm
  2. R > 600: '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' = 130 mm
  3. I kurve med kurveveksel gjelder '"`UNIQ--math-00000002-QINU`"' = 80 mm for R ≤ 600 og '"`UNIQ--math-00000003-QINU`"' = 100 mm for R > 600.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre mot avsporing og velting i kurver

Kravet skal sikre god komfort ved å begrense sideakselerasjon ved kjøring i kurver. Kravet skal begrense sporkrefter og dermed nedbrytning av sporkomponenter ved kjøring i kurver.

Kravet ivaretar krav til maksimal sideakselerasjon i TSI Infrastruktur.

Relatert krav
Opprettet
Referanse TSI Infrastruktur - parameterkrav 4.2.4.3

EN 13803:2017 - avsnitt 6.3

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger