TRV:02422

ID TRV:02422
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Grenseverdi for rampestigningshastighet for nye baner og linjeomlegginger: Følgende parametere skal benyttes:
  1. Normale krav: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 35 mm/s (tilsv. 1:8 V)
  2. Minste krav: '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' = 46 mm/s (tilsv. 1:6 V)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre god komfort ved å begrense endringshastighet av overhøyde ved kjøring i overgangskurver.
Relatert krav
Opprettet
Referanse EN 13803:2017 - avsnitt 6.7
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger