TRV:02424

ID TRV:02424
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Hastighet for de langsomtgående tog for nye baner og linjeomlegginger: Følgende parameter skal benyttes:
  1. Hastighet: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 80 km/h
  2. For rene persontrafikkbaner gjelder ikke kravene TRV:02423 og TRV:02424
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet angir hvilken hastighet som skal legges til grunn for langsomtgående tog ved beregning av overskuddshøyde.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger