TRV:02423

ID TRV:02423
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Grenseverdi for overskuddshøyde for nye baner og linjeomlegginger: Følgende parametere skal benyttes:
  1. Normale krav: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 70 mm
  2. Minste krav: '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' = 100 mm
  3. For rene persontrafikkbaner gjelder ikke kravene TRV:02423 og TRV:02424
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal begrense krefter på sporets innerste skinnestreng i kurver.
Relatert krav
Opprettet
Referanse EN 13803:2017 - avsnitt 6.4
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger