TRV:02425

ID TRV:02425
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Minste horisontalkurveradius for eksisterende baner - konvensjonelt materiell: Følgende parametere skal benyttes:
  1. Minste radius: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 190 m
Grafikkvisning [math]\displaystyle{ R_\text{min} }[/math]
Krav følger av
Kravhensikt Det er vanskelig å oppnå tilstrekkelig rulleradiusdifferanse ved kjøring i kurver med svært små radier. Dette medfører store anløpsvinkler som resulterer i store sporkrefter og høy slitasje. Kravet skal også sikre at alle interoperable tog kan fremføres ved å ivareta krav til minimum kurveradius i TSI Infrastruktur.
Relatert krav
Opprettet
Referanse TSI Infrastruktur - parameterkrav 4.2.3.4
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Dimensjonerende parametre - eksisterende baner