TRV:02425

ID TRV:02425
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Minste horisontalkurveradius for eksisterende baner - konvensjonelt materiell: Følgende parametere skal benyttes:
  1. Minste radius: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 190 m
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon