TRV:02427

ID TRV:02427
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Maksimal grense for overhøyde pga. avsporingsfaren ved lave hastigheter for eksisterende baner - konvensjonelt materiell: Følgende parameter skal benyttes:
  1. Grense: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' mm
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon