TRV:02433

ID TRV:02433
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Hastighet for de langsomtgående tog for eksisterende baner - konvensjonelt materiell: Følgende parameter skal benyttes:
  1. Hastighet: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 80 km/h
  2. Hastighet for langsomtgående tog (80 km/h) er grunnlag for beregning av overskuddsoverhøyde i TRV:02432
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon