TRV:02433

ID TRV:02433
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Hastighet for de langsomtgående tog for eksisterende baner - konvensjonelt materiell: Følgende parameter skal benyttes:
  1. Hastighet: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 80 km/h
  2. Hastighet for langsomtgående tog (80 km/h) er grunnlag for beregning av overskuddsoverhøyde i TRV:02432
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet angir hvilken hastighet som skal legges til grunn for langsomtgående tog ved beregning av overskuddshøyde.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Dimensjonerende parametre - eksisterende baner