TRV:02434

ID TRV:02434
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Grenseverdi for manglende overhøyde for eksisterende baner - plussmateriell: Følgende parametere skal benyttes:
  1. R < 250: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 130 mm
  2. 250 ≤ R < 290: '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' = (0,6R-20) mm
  3. R ≥ 290: '"`UNIQ--math-00000002-QINU`"' = 153 mm
  4. For overbygningsklasse b gjelder Imaks = 130 mm
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon