TRV:02434

ID TRV:02434
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Grenseverdi for manglende overhøyde for eksisterende baner - plussmateriell: Følgende parametere skal benyttes:
  1. R < 250: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 130 mm
  2. 250 ≤ R < 290: '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' = (0,575R-13,75) mm
  3. R ≥ 290: '"`UNIQ--math-00000002-QINU`"' = 153 mm
  4. For overbygningsklasse b gjelder Imaks = 130 mm
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre mot avsporing og velting i kurver

Kravet skal sikre god komfort ved å begrense sideakselerasjon ved kjøring i kurver. Kravet skal begrense sporkrefter og dermed nedbrytning av sporkomponenter ved kjøring i kurver.

Kravet ivaretar krav til maksimal sideakselerasjon i TSI Infrastruktur.

Relatert krav
Opprettet
Referanse TSI Infrastruktur - parameterkrav 4.2.4.3

EN 13803:2017 - avsnitt 6.3

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Dimensjonerende parametre for plussmateriell