TRV:02440

ID TRV:02440
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Minste horisontalkurveradius for sidespor og skiftespor på stasjoner: Følgende parametere skal benyttes:
  1. Normale krav: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 190 m
  2. Minste krav: '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' = 150 m
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon