TRV:02444

ID TRV:02444
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Motsattrettede overgangskurver: Felles begynnerpunkt for motsattrettede overgangskurver (FOB) bør unngås. Et rettlinjet parti bør legges inn mellom kontrakurver.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre god komfort for passasjerer.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Kombinasjonskurver og motsattrettede overgangskurver