TRV:02449

ID TRV:02449
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Plassering av sporveksler 1: Sporveksler bør ligge i rette avsnitt. Ved aksellast større enn 25 tonn skal sporveksler ligge i rette avsnitt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt En kurveveksel vil medføre betydelig større krefter fra toget sammenlignet med en sporveksel som ikke er krummet. Dette medfører økt slitasje og nedbrytningshastighet. Ved svært høye aksellaster vil bruk av kurveveksel derfor medføre uforholdsmessig kort levetid på en del av sporvekselens komponenter.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Sporveksler og sporforbindelser