TRV:02458

ID TRV:02458
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Elementlengder: Alle elementlengder i vertikalkurvaturen i hovedspor skal være minst 20 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon