TRV:02459

ID TRV:02459
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Fall og stigning: For nye baner skal bestemmende og absolutt fall/stigning ikke være større enn som gitt i Tabell: Største bestemmende stigning/fall og Tabell: Største absolutte stigning/fall.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon