TRV:02471

ID TRV:02471
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst e) Arbeid på jernbaneinfrastrukturen: Leverandør skal gjøre seg kjent med og følge Bane NORs regelverk for arbeider på jernbanens grunn.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Relatert krav TRV:00213
Opprettet
Referanse ref. også TRV "Generelle bestemmelser" - Ferdsel, arbeid og aktivitet i og ved spor
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Krav til leverandør"