TRV:02471

ID TRV:02471
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Arbeid på jernbaneinfrastrukturen: Leverandør skal gjøre seg kjent med og følge Bane NORs regelverk for arbeider på jernbanens grunn.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at leverandører er klar over retningslinjer som gjelder i og ved sportrase.
Relatert krav TRV:00213
Opprettet
Referanse ref. også TRV "Generelle bestemmelser" - Ferdsel, arbeid og aktivitet i og ved spor
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Krav til leverandør"