TRV:02479

ID TRV:02479
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst RAms krav:Det skal stilles krav til pålitelighet og tilgjengelighet for alle telesystemer og -anlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - RAMS - "Generelt"