TRV:02479

ID TRV:02479
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst RAms krav:Det skal stilles krav til pålitelighet og tilgjengelighet for alle IKT systemer for togfremføring og i Ekomnett.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_607
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - RAMS - "Generelt"