TRV:02480

ID TRV:02480
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst MTBF for HardWare: Det skal foreligge garanterte verdier for MTBF på modul- eller kortnivå for alle enheter som inngår i teleanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt RAMS - "Pålitelighet"