TRV:02480

ID TRV:02480
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst MTBF for HardWare: Det skal foreligge garanterte verdier for MTBF på modul- eller kortnivå for alle enheter som inngår i IKT systemer for togfremføring eller Ekomnett.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at produsenter kan fremlegge erfaringsbaserte MTBF tall for maskinvare.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_607
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt RAMS - "Pålitelighet"