TRV:02491

ID TRV:02491
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Effekt av solstråling: Utstyr som er plassert utendørs skal tåle påkjenninger iht. retningslinjer som anvist i Felles Elektro "Klimatiske forhold"
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - Miljø - "Solstråling"