TRV:02492

ID TRV:02492
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Lynbeskyttelse: Ekomnettet skal være beskyttet mot lyn etter tverrfaglige retningslinjer gitt i Felles Elektro Beskyttelse_mot_lynspenninger
  1. Dette omfatter ekomnettets elkraft forsyningsside, isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse samt utforming av jordingsanlegg med prinsipper nedfelt fra NEK EN 62305-1.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav TRV:03784, TRV:00301
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Miljø - "Lyn"