TRV:03784

ID TRV:03784
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Lynvernanlegg: Antennemaster skal utstyres med lynavleder, ref. NEK EN 62305-1,2,3&4.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at lynvern til master for antenneanlegg blir utformet i tråd med standardiserte prinsipper og tilhørende risikovurderinger.
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Lynavleder"