TRV:02517

ID TRV:02517
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst a) Felles retningslinjer for reservestrømforsyning : Krav til reservestrømforsyningens utforming og kapasitet skal bygge på felles bestemmelser som listet i Tabell 2 under Reservestrømsforsyning til rom for telekommunikasjon
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav TRV:02977
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 8 - Strømforsyning - " Reservestrømforsyning"