TRV:02530

ID TRV:02530
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Svilleavstand skal være 600 mm.
  • Unntak: Svilleavstand for sporkonstruksjon Tre 54 Fastclip på Ofotbanen skal være 520 mm
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Dette kravet skal sikre at sporet bygges med standardiserte løsninger som blant annet tilfredsstiller overordnede krav til samtrafikk. Kravet sikrer at sporkonstruksjonene er dimensjonert for aktuelle aksellaster og hastigheter som skal kjøre på sporet, og at sporkonstruksjonen kan vedlikeholdes med standard verktøy og metoder.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon