Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Sporkonstruksjoner

Innhold

1 Oversikt over sporkonstruksjoner på betongsviller

Navn Skinneprofil Svilletype Befestigelsesfjær Isolator Mellomlegg
JBV60 FE 60E1 JBV 60 Pandrol FE 1404 Tå OB 800121

Side OB 800124 (Hvite)

OB 800128 10 mm gummi
BN24 W30 HH 60E2 BN 24 Vossloh system W30 Vossloh Wfp 30 K HH 7mm Vossloh Zw
JBV60 FE HAL 60E2 JBV 60 Pandrol FE 1504 Fastclip Tå OB 800121

Side OB 800124 (Hvite)

OB 800128 9 mm polyurethane (HAL)
OB35 FC HAL 60E2 OB35 HAL Fastclip FC 1604 (Rød) Tå Sk 3162a

Side Sk 3163 (Hvite)

KO-064968 Pandrol 10,5 mm polyurethane (HAL)
NSB­95 FC 60E1 NSB 95 Fastclip FC 1501 (Rød) Tå Sk 3162a

Side Sk 3163 (Hvite)

Sk 3164 Pandrol 10 mm
NSB93 60 e-clip 60E1 NSB 93 Pandrol e1877 (Blå) Sk 3118 (Beige) Sk 3125 Pandrol 10 mm
JBV54 FE 49E1 (S49) /

54E3 (S54)

JBV 54 Fastclip FE 1404 Tå OB 800121

Side OB 800124 (Hvite)

OB 800129 Pandrol 10 mm
JBV54 FE "Dual Rail" 35,7 kg /

NSB40

JBV 54 ("Dual rail") Fastclip FE 1404/Fe 1408 Tå OB 800121

Side OB 800124/OB 800143 (Hvite)

OB 800142 Pandrol 10,5 mm
JBV97 54 Fastclip 49E1 (S49) /

54E3 (S54)

JBV 97 Fastclip FC 1501 (Rød) Tå Sk 3162a

Side Sk 3163 (Hvite)

Sk 3166 Pandrol 10 mm
NSB90 49/54 e-clip 54E3 (S54) NSB 90 Pandrol e1877 (Blå) Sk 3109 (Blå) Sk 3111 Pandrol 10 mm
S41/49E1(S49) NSB 90 Pandrol e1877 (Blå) Sk 3107 (Rød) Sk 3111 Pandrol 10 mm
Enhetssville 41/49/54 e-clip 54E3 (S54) NSB enhetssville Pandrol e1877 (Blå) OB.800146 3) OB.800145 3) Hytrel 6,5 mm
S41/49E1 (S49) NSB enhetssville Pandrol e1877 (Blå) OB.800144 4) OB.800145 4) Hytrel 6,5 mm
Enhetssville 41/49/54 PR-clip S41/49E1(S49)/

54E3(S54)

NSB enhetssville Pandrol PR341 A (ny-rød/gml-svart) Sk 3117 (Svart) Sk 3169 Hytrel 6,5 mm 1)
Enhetssville 35/40 PR-clip 35 kg/NSB40 NSB enhetssville Pandrol PR341 A (ny-rød/gml-svart) Sk 1587 (Gul) Sk 3169 Hytrel 6,5 mm 1)
Enhetssville spesial 35/40 PR-clip 35 kg/NSB40 NSB enhetssville spesial Pandrol PR341 A (ny-rød/gml-svart) Sk 3117 (Svart) Sk 3169 Hytrel 6,5 mm 2)
Betong2 41/49/54 PR-clip S41/49E1(S49)/

54E3(S54)

Betongsville 2 Pandrol PR323 (Svart) Sk 3117 (Svart) Sk 3169 Hytrel 6,5 mm 1)
Betong 2 støp 41/49/54 PR-clip S41/49E1(S49)/

54E3(S54)

Betongsville 2 m/ støpejernsanker Pandrol PR 401 (Svart) Sk 3117 (Svart) Sk 3169 Hytrel 6,5 mm 1)
SPV 60 FC 60E1 (UIC60) Betongsville for sporveksel Fastclip FC 1501 (Rød)


Pandrol e2039 (Grønn)

Tå Sk 3162a

Side Sk 3163 (Hvite)

Sk 3118 (Beige)

Sk 3164 Pandrol 10 mm
SPV 54 e2039 54E3 Betongsville for sporveksel Pandrol e2039 (Grønn) Sk 3109 (Blå) Sk 3111 Pandrol 10 mm
SPV 54/60 PR607 60E1 (UIC60) Betongsville for sporveksel Pandrol PR607 A (ny-rød/gml-svart) Sk 3118 (Beige) Sk 3125 Pandrol 10 mm
54E3 (S54) Betongsville for sporveksel Pandrol PR607 A (ny-rød/gml-svart) Sk 3109 (Blå) Sk 3111 Pandrol 10 mm
SPV 49 PR607 49E1 (S49) Betongsville for sporveksel Pandrol PR341 A (ny-rød/gml-svart) Sk 1581 (Svart) Sk 1581a EVA 5 mm
JBV 60 BRU 60E1 (Kjøreskinne) JBV 60 BRU A/B Fastclip FE 1404 (Rød) Tå OB 800121

Side OB 800124 (Hvite)

OB 800128 Pandrol 10 mm
49E1 (Ledeskinne) JBV 60 BRU A/B Pandrol e2039 (Grønn) Sk 3107 Sk 3111 10 mm gummi
JBV 54 BRU 49E1/54E3 (Kjøreskinne) JBV 54 BRU A/B Fastclip FE 1404 (Rød) Tå OB 800121

Side OB 800124 (Hvite)

OB 800129 Pandrol 10 mm
49E1 (Ledeskinne) JBV 54 BRU A/B Pandrol e2039 (Grønn) Sk 3107 Sk 3111 10 mm gummi
NSB 90 BRU 54E3 (Kjøreskinne) Brusville 90 type 1/type 2 Pandrol e1877 (Blå) Sk 3109 (Blå) Sk 3111 Pandrol 10 mm
49E1 (Ledeskinne) Brusville 90 type 1/type 2 Pandrol e1877 (Blå)

Pandrol PR341 A (ny-rød/gml-svart)

Sk 3101 (Grå)

Sk 3117 (Svart)

Sk 3169 Hytrel 6,5 mm 1)
NSB 95 BRU 60E1 (Kjøreskinne) Brusville 95 type 1/type 2 Fastclip FC 1501 (Rød) Tå Sk 3162a

Side Sk 3163 (Hvite)

Sk 3164 Pandrol 10 mm
49E1 (Ledeskinne) Brusville 95 type 1/type 2 Pandrol e1877 (Blå)

Pandrol PR341 A (ny-rød/gml-svart)

Sk 3101 (Grå)

Sk 3117 (Svart)

Sk 3169 Hytrel 6,5 mm 1)
JBV 97 BRU 49E1/54E3 (Kjøreskinne) Brusville 97 type 1/type 2 Fastclip FC 1501 (Rød) Tå Sk 3162a

Side Sk 3163 (Hvite)

Sk 3166 Pandrol 10 mm
49E1 (Ledeskinne) Brusville 97 type 1/type 2 Pandrol e1877 (Blå)

Pandrol PR341 A (ny-rød/gml-svart)

Sk 3101 (Grå)

Sk 3117 (Svart)

Sk 3169 Hytrel 6,5 mm 1)


 1. Tidligere ble Sk 1632 EVA 5 mm brukt til denne sporkonstruksjonen. Ved fornyelse av mellomlegg benyttes Sk 3169 Hytrel 6,5 mm.
 2. Tidligere ble Sk 1629 EVA 5 mm brukt til denne sporkonstruksjonen. Ved fornyelse av mellomlegg benyttes Sk 3169 Hytrel 6,5 mm som må tilpasses mellom ”ørene” p.g.a. 15 mm for stor bredde.
 3. Tidligere ble isolator Sk 3103 og mellomlegg Sk 3169 brukt til denne sporkonstruksjonen. Ved fornyelse benyttes "deep post" isolator OB.800146 sammen med mellomlegg OB.800145
 4. Tidligere ble isolator Sk 3101 og mellomlegg Sk 3169 brukt til denne sporkonstruksjonen. Ved fornyelse benyttes "deep post" isolator OB.800144 sammen med mellomlegg OB.800145

2 Sporkonstruksjoner for nye spor og sporombygging

2.1 60E1 / Pandrol Fastclip FE 1404 / JBV 60

Figur 1: 60E1-Pandrol Fastclip FE-JBV 60
Deler Betegnelse Artikkel nr. Antall pr. sville
Skinner 60E1 -
-
Fjærer Pandrol FE 1404 Fastclip 104535
4
Tåisolatorer KO-800121 107229
4
Sideisolatorer KO-800124 104685
4
Mellomleggsplater (gummi) KO- 800128 105342
2
Sville JBV 60 105335 1)
-

1) JBV 60 sville med komplett Pandrol Fastclip befestigelse påmontert.

2.2 60E2 / Vossloh system W30 / BN24

Figur 2: 60E2 - Vossloh system W30 - BN24
Deler Betegnelse Art.nr. Antall pr. sville
Skinner 60E2 -
-
Fjærer Vossloh Skl 30 116728
4
Sideisolatorer Vossloh Wfp 30 K HH 116729
4
Mellomleggsplater Vossloh Zw 116730
2
Svilleskruer Vossloh Ss NG 116731
4
Sville BN24 116368 1)
-

1) BN 24 sville med komplett Vossloh system W30 befestigelse påmontert.

2.3 49E1/54E3 / Pandrol Fastclip FE / JBV 54

Figur 3: 49E1 54E3-Pandrol Fastclip FE-JBV 54


Deler Betegnelse Artikkel nr. Antall pr. sville
Skinner 49E1 / 54E3 - / -
-
Fjærer Pandrol FE 1404 Fastclip 104535 (sinkbelagt: 114793)
4
Tåisolatorer KO-800121 107229
4
Sideisolatorer KO-800124 104685
4
Mellomleggsplater (10 mm gummi) KO-800129 103973
2
Sville JBV 54 105337 1)
-

1) JBV 54 sville med komplett Pandrol Fastclip befestigelse påmontert

2.4 60E1 / PANDROL FASTCLIP/e-clip / BETONGSVILLE FOR SPORVEKSEL

Figur 4: 60E1 Pandrol Fastclip/e clip / Betongsville for sporveksel
Deler Betegnelse Art.nr.
Skinner 60E1
-
Fjærer Pandrol FC 1501 Fastclip 103443
Fjærer Pandrol e2039 103320
Tåisolatorer (Fastclip) Sk 3162a 108000
Sideisolatorer (Fastclip) Sk 3163 107692
Isolatorer (e-clip) Sk 3118 103570
Mellomlegg Sk 3164 105819

2.5 54E3 / PANDROL e-clip / BETONGSVILLE FOR SPORVEKSEL

Figur 5: 54E3 Pandrol e clip / Betongsville for sporveksel
Deler Betegnelse Art.nr.
Skinner 54E3
108025
Fjærer Pandrol e2039 103320
Isolatorer Sk 3109 103401
Mellomlegg Sk 3111 103506

2.6 60E1 / Pandrol Fastclip FE 1404 / JBV 60 BRU

Figur 6: 60E1 / Pandrol Fastclip FE 1404 / JBV 60 BRU
Deler Betegnelse F.nr. Antall pr. sville
Skinner 60E1 101.160.xx
-
Fjærer Pandrol FE 1404 Fastclip 103.202.010
4
Tåisolatorer OB 800121 103.202.020
4
Sideisolatorer OB 800124 103.202.030
4
Mellomleggsplater (gum­mi) OB 800128 103.202.040
2
Brusville A JBV 60 BRU A med svillematte 116.009.150 1)
-
Brusville B JBV 60 BRU B med svillematte 116.009.160 1)
-
Ledeskinner 49E1 101.149.xx
-
Fjærer til ledeskinner Pandrol e2039 103.201.580
4
Isolatorer til ledeskinner Pandrol isolator S41/49E1 på NSB 90 103.101.550
4
Mellomlegg til ledeskinner Pandrol 10 mm mellomlegg Sk 3111 103.101.390
2
Avslutning av ledeskinner til JBV 60 BRU B Platesett og skinner til avslutningsparti Sk 3187 101.966.010
-

1) JBV 60 brusville med komplett Pandrol Fastclip befestigelse for kjøreskinner påmontert.

2.7 49E1/54E3 / Pandrol Fastclip FE / JBV 54 BRU

Figur 7: 49E1 54E3-Pandrol Fastclip FE-JBV 54 BRU


Deler Betegnelse F.nr. Antall pr. sville
Skinner 49E1 / 54E3 101.149.xx / 101.154.xx
-
Fjærer Pandrol FE 1404 Fastclip 103.202.01
4
Tåisolatorer OB 800121 103.202.020
4
Sideisolatorer OB 800124 103.202.030
4
Mellomleggsplater (10 mm gum­mi) OB 800128 103.202.050
2
Brusville A JBV 54 BRU A med svillematte 116.009.130 1)
-
Brusville B JBV 54 BRU B med svillematte 116.009.140 1)
-
Ledeskinner 49E1 101.149.xx
-
Fjærer til ledeskinner Pandrol e2039 103.201.580
4
Isolatorer til ledeskinner Pandrol isolator for S41/49E1 på NSB 90 103.101.550
4
Mellomlegg til ledeskinner Pandrol 10 mm mellomlegg Sk 3111 103.101.390
2
Avslutning av ledeskinner til JBV 54 BRU B Platesett og skinner til avslutningsparti Sk 3187 101.966.010
-

1) JBV 54 sville med komplett Pandrol Fastclip befestigelse for kjøreskinner påmontert

3 Sporkonstruksjoner som kan oppgraderes

3.1 49E1/54E3 / Pandrol Fastclip FE / JBV 60 "Dual rail"

Figur 8: 49E1/54E3-Pandrol Fastclip FE-JBV 60


Deler Betegnelse og Art.nr. Antall pr. sville Ved oppgradering
Skinner 49E1

-

54E3

-

-
60E1

-

Fjærer innside Pandrol FE 1404 Fastclip

104535

Pandrol FE 1404 Fastclip

104535

2
Beholdes (ingen utskifting)
Fjærer utside Pandrol FE 1408 Fastclip

113622

Pandrol FE 1408 Fastclip

113622

2
Pandrol FE 1404 Fastclip

104535

Tåisolatorer innside KO-800121

107229

KO-800121

107229

4
Beholdes (ingen utskifting)
Tåisolatorer utside KO-068954

113622

KO-068954

113622

4
KO-800121

107229

15,5 mm sideisolator innside KO-800143

108097

KO-800143

108097

2
6 mm sideisolator KO-800124

104685

22 mm sideisolator utside KO-800143

107611

KO-800143

107611

2
6 mm sideisolator KO-800124

104685

10,5 mm mellomlegg (gummi) KO-800129

103973

KO-800129

103973

2
KO-800128

105342

Sville JBV 60

105568 1)

JBV 60

105568 1)

-
Beholdes (ingen utskifting)

1) JBV 60 sville med komplett Pandrol Fastclip befestigelse påmontert

3.2 35,7kg/NSB40 / Pandrol Fastclip FE / JBV 54 ("Dual rail")

Figur 9: 35,7kg/NSB40-Pandrol Fastclip FE-JBV 54


Deler Betegnelse og Artikkel.nr. Antall pr. sville Ved oppgradering
Skinner 35,7 kg

-

NSB40

-

-
54E3

-

Fjærer innside Pandrol FE 1404 Fastclip

104535

Pandrol FE 1404 Fastclip

104535

2
Beholdes (ingen utskifting)
Fjærer utside Pandrol FE 1408 Fastclip

113622

Pandrol FE 1408 Fastclip

113622

2
Pandrol FE 1404 Fastclip

104535

Tåisolatorer innside KO-800121

107229

KO-800121

107229

4
Beholdes (ingen utskifting)
Tåisolatorer utside KO-068954

113622

KO-068954

113622

4
OB 800121

107229

9 mm sideisolator innside OB 800124

108140

KO-800124

108140

2
6 mm sideisolator KO-800124

104685

18 mm sideisolator utside KO-800143

106269

KO-800143

106269

2
6 mm sideisolator OB 800124

104685

10,5 mm mellomlegg (gummi) KO-800142

105409

KO-800142

105409

2
KO-800129

103973

Sville JBV 54

106478 1)

JBV 54

106478 1)

-
Beholdes (ingen utskifting)

1) JBV 54 sville med komplett Pandrol Fastclip befestigelse påmontert

4 Sporkonstruksjoner for ballastfritt spor

4.1 Rheda 2000 VIPA DFC

Figur 10: Rheda 2000 VIPA DFC
Deler Betegnelse Art.nr. Antall pr. sville Tegning
Skinner 60E1 105658
-
KO-700874
Fjærer Pandrol FC1504 Fastclip(med tåisolator) 114779
4
KO-067428
Sideisolator Pandrol 12521-x 11 mm sideisolator oransje 114780
2
KO-070148
Sideisolator Pandrol 13215 12 mm sideisolator brun 114781
2
KO-070149
Underlagsplate VIPA DFC underlagsplate 114782
2
KO-070151
Ankerbolt VIPA DFC Ankerbolt for feste av underlagsplate 114783
2
KO-070155
Klemplate VIPA DFC Klemplate innside for feste av underlagsplate 114784
2
KO-070154
Klemplate VIPA DFC Klemplate utside for feste av underlagsplate 114785
2
KO-070153
Mellomlegg Pandrol 14319 Gummi mellomlegg for underlagsplate for 22,5 kN/mm stivhet

(Pandrol 21644 Gummi mellomlegg for underlagsplate for 16 kN/mm stivhet)

114786

(114827)

2
KO-070152
Mellomlegg Pandrol 13995 10 mm mellomlegg for skinne for 22,5 kN/mm stivhet

(Pandrol 21966 10 mm mellomlegg for skinne for 16 kN/mm stivhet)

114787

(114828)

2
KO-070150
Sville Rheda 2000 B 355.3 med innstøpt VIPA DFC anker -
1

VIPA DFC tillater justering i side- og høyde, se Vedlegg/Vertikal og horisontal justering av VIPA DFC ballastfri sporkonstruksjon

Montering og vedlikeholdsmanual: KO-070133

Sammenstillingstegning for VIPA DFC: KO-070156

4.1.1 Overgangssone Rheda 2000 VIPA DFC - ballastspor

Figurene under viser hvordan overgangssone mellom Rheda 2000 VIPA DFC og ballastspor utføres. Merk at lengder og antall sviller er avhengig av hastighet og at dette derfor er et eksempel.

Figur 11: Overgangssone Rheda 2000 VIPA DFC - ballastspor
Figur 12: Snitt 1 - Rheda 2000 B355 VIPA DFC 60-20M
Figur 13: Snitt 2 - GWS05 innstøpt sporvekselsville
 • Svillene har 54E1 avstvningsskinner
Figur 14: Snitt 3 - TRS220-4R sville
 • Artikkel nr: 114926
 • Svillene har 54E1 avstvningsskinner
Figur 15: Snitt 4 - TRS220-2R sville
 • Artikkel nr: 114927

4.2 Rheda 2000 Fastclip FCA

Figur 16: Rheda 2000 Fastclip FCA
Deler Betegnelse Art.nr. Antall pr. sville Tegning
Skinner 60E1 105658
-
KO-700874
Fjærer Pandrol FC1504 Fastclip (med tåisolator) 114779
4
KO-067428
Sideisolator Pandrol 8274-X 11 mm sideisolator mørkeblå 114803
2
KO-070271
Sideisolator Pandrol 8102 12 mm sideisolator rød 114804
2
KO-070270
Svilleskrue Svilleskrue for feste av skuldre 114805
4
KO-070274
Skulder FCA skulder i støpejern 114806
4
KO-070273
Mellomlegg Pandrol 13300 gummi mellomlegg for skinne 114807
2
KO-070272
Sville Rheda 2000 B 355.3 med innfestingselementer for FCA skuldre -
1
-

Montering og vedlikeholdsmanual: KO-070277

4.3 Rheda 2000 Vanguard retrofit

Figur 17: Rheda Vanguard
Deler Betegnelse Art.nr. Antall pr. sville Tegning
Skinner 60E1 -
-
KO-700874
Klemplater Vanguard gummi klemplater 114808
4
KO-070211
Sideplater Vanguard sideplater 114809
4
KO-070210
Justeringskiler Vanguard justeringskiler 114809
4
KO-070209
Skulder Vanguard skulder 114810
2
KO-070212
Festeklips Vanguard festeklips 114811
4
KO-070208
Støtplate Vanguard gummi støtplate 114812
2
KO-070216
Underlagsplate Vanguard underlagsplate 114813
2
KO-070213
Ankerbolt DFC Ankerbolt for feste av underlagsplate 114783
2
KO-070155
Pakning Pakning mellom underlagsplate og sville 114814
2
KO-070214
Sville Rheda 2000 B 355.3 med innstøpt VIPA DFC anker -
1

Montering og vedlikeholdsmanual: KO-070276

5 Spesielle sporkonstruksjoner

5.1 54E3 / PANDROL FASTCLIP / TRESVILLER 30t aksellast

Figur 18: 49E1/54E3 / Pandrol Fastclip / Tresville for 30 tonn aksellast
Deler Betegnelse Artikkel nummer Ant. / sville
Skinner 54E3 -
-
Fjærer Pandrol FC1501 Fastclip 103443
4
Tåisolatorer KO-702277 108000
4
Sideisolatorer KO-070146 114825
4
Mellomleggsplater (PU) PU 10x175x160 106602
2
Underlagsplate KO-800130 104239
2
Svilleskruer KO-700582 107972
8
Sville Type X for 30 tonn aksellast 104917
-

5.2 49E1/54E3 / PANDROL FASTCLIP / TRESVILLER

Figur 19: 49E1/54E3 / Pandrol Fastclip / Tresville 2500x260x140 mm
Deler Betegnelse Artikkel nummer Ant. / sville
Skinner 54E3 eller 49E1 -
-
Fjærer Pandrol FC1501 Fastclip 103443
4
Tåisolatorer KO-702277 108000
4
Sideisolatorer KO-070146 114825
4
Mellomleggsplater (PU) PU 10x175x160 106602
2
Underlagsplate KO-800130 104239
2
Svilleskruer KO-700582 107972
8
Sville Type X (2500x260x140) 105422
-

5.3 PANDROL VIPA SP FOR DIREKTE FESTE TIL STÅLKONSTRUKSJON

(Tegning OB.800055)


Figur 20: Pandrol VIPA for direkte feste til stålkonstruksjon


Deler Betegnelse F.nr.
Skinner 54E3
-
2-hulls preinstallert VIPA Pandrol VIPA 103.203.500
Bolter og muttere for innfesting M22 (fasthet 8.8)
-

5.4 PANDROL VIPA SP ”RAILFREE” F/ DIREKTE FESTE TIL STÅLKONSTRUKSJON

(Tegning OB.800056)


Figur 21: Pandrol VIPA Railfree for direkte feste til stålkonstruksjon


Deler Betegnelse F.nr.
Skinner 54E3
-
2-hulls preinstallert VIPA Pandrol VIPA 103.203.510
Bolter og muttere for innfesting M22 (fasthet 8.8)
-

5.5 PANDROL VIPA SP FOR TRESVILLER

(Tegning OB.800057)


Figur 22: Pandrol VIPA for tresviller


Deler Betegnelse F.nr.
Skinner 54E3
-
2-hulls preinstallert VIPA Pandrol VIPA 103.203.520
Svilleskruer SK 1086 104.101.31

6 Sporkonstruksjoner eksisterende spor

6.1 60E1 / Pandrol Fastclip FC / NSB­ 95

Figur 23: 60E1-Pandrol Fastclip-NSB 95
Deler Betegnelse F.nr. Antall pr. sville
Skinner 60E1 101.160.xx
-
Fjærer Pandrol FC1501 Fastclip 103.203.01
4
Tåisolatorer Sk 3162a 103.203.06
4
Sideisolatorer Sk 3163 103.203.03
4
Mellomleggsplater (gum­mi) Sk 3164 103.203.04
2
Sville NSB 95 116.003.07 1)
-

1) NSB 95 sville med komplett Pandrol Fastclip befestigelse påmontert.

6.2 60E1 / Pandrol e / NSB­ 93

Figur 24: 60E1-Pandrol e-NSB 93
Deler Betegnelse F.nr. Antall pr. sville
Skinner 60E1 101.160.xx
-
Fjærer Pandrol e1877 103.201.56
4
Isolatorer Sk 3118 103.101.58
4
Mellomleggsplater (gum­mi) Sk 3125 103.101.31
2
Sville NSB 93 116.003.05
-


6.3 49E1/54E3 / Pandrol Fastclip FC / JBV 97

Figur 25: 49E1 54E3-Pandrol Fastclip FC-JBV 97


Deler Betegnelse og F.nr. Antall pr. sville
Skinner 49E1

101.149.xx

54E3

101.154.xx

-
Fjærer Pandrol FC1501

103.203.01

Pandrol FC1501

103.203.01

4
Tåisolatorer Sk 3162a

103.203.06

Sk 3162a

103.203.06

4
Sideisolatorer Sk 3163

103.203.03

Sk 3163

103.203.03

4
Mellomleggsplater (gum­mi) Sk 3166 (10 mm)

103.203.05

Sk 3166 (10 mm)

103.203.05

2
Sville JBV 97

116.003.04 1)

JBV 97

116.003.04 1)

-

1) JBV 97FC sville med komplett Pandrol Fastclip befestigelse påmontert

6.4 60E2 / Pandrol Fastclip FE 1504 / JBV 60 (HAL)

Figur 26: 60E2-Pandrol Fastclip FE 1504 - JBV 60

Sporkonstruksjon for 30 tonn aksellast

Deler Betegnelse Artikkel.nr. Antall pr. sville
Skinner 60E2 114288
-
Fjærer Pandrol FE 1504 Fastclip 107234
4
Tåisolatorer KO-068952 114815
4
Sideisolatorer KO-800124 104685
4
Mellomleggsplater (polyurethane) KO-800150 107304
2
Sville JBV 60 104893 1)
-

1) JBV 60 sville med komplett Pandrol Fastclip befestigelse påmontert.


6.5 60E2 / Pandrol Fastclip FC 1604 / OB35 HAL

Figur 27: 60E2 - Pandrol Fastclip FC 1604 - OB35 HAL
Deler Betegnelse F.nr. Antall pr. sville
Skinner 60E2 101.160.xx
-
Fjærer Pandrol FC1604 Fastclip 103.203.090
4
Tåisolatorer Sk 3162a 103.203.060
4
Sideisolatorer Sk 3163 103.203.030
4
Mellomleggsplater (Polyurethane) KO-064968 103.101.320
2
Sville OB35 HAL 116.003.300 1)
-

1) OB35 HAL sville med svillematte og komplett Pandrol Fastclip befestigelse påmontert.

6.6 S41/49E1/54E3 / Pandrol e / NSB 90

Figur 28: S41 49E1 54E3-Pandrol e-NSB 90
Deler Betegnelse og F.nr. Antall pr. sville
Skinner S41

101.141.xx

49E1

101.149.xx

54E3

101.154.xx

-
Fjærer e1877

103.201.56

e1877

103.201.56

e1877

103.201.56

4
Isolatorer Sk 3107 (rød)

103.101.55

Sk 3107 (rød)

103.101.55

Sk 3109 (blå)

103.101.57

4
Mellomleggsplate Sk 3111

103.101.39

Sk 3111

103.101.39

Sk 3111

103.101.39

2
Sville NSB 90

116.003.06

NSB 90

116.003.06

NSB 90

116.003.06

-

6.7 S41/49E1/54E3/Pandrol e / Enhetssville

Figur 29: S41 49E1 54E3-Pandrol e - Enhetssville


Deler
Betegnelse / F.nr.
Ant./sville
Skinner S41

101.141.xx

49E1

101.149.xx

54E3

101.154.xx

-
Fjær Pandrol e1877

103.201.56

Pandrol e1877

103.201.56

Pandrol e1877

103.201.56

4
Mellomleggsplate OB.800145

103.101.300

OB.800145

103.101.300

OB.800145

103.101.300

2
Isolatorer OB.800144

103.101.540

OB.800144

103.101.540

OB.800146

103.101.560

4
Sviller NSB ENHETSSVILLE

116.003.01

NSB ENHETSSVILLE

116.003.01

NSB ENHETSSVILLE

116.003.01

-

6.8 S41/49E1/54E3 PANDROL PR / ENHETSSVILLE

Figur 30: S41/49E1/54E3-Pandrol PR / Enhetssville
Deler Betegnelse / F.nr. Ant. / sville
Skinner S41

101.141.xx

49E1

101.149.xx

54E3

101.154.xx

-
Fjærer PR341 A (ny-rød/gml-svart)

103.201.54

PR341A (ny-rød/gml-svart)

103.201.54

PR341A (ny-rød/gml-svart)

103.201.54

4
Mellomlegg Sk 3169 1)

103.101.280

Sk 3169 1)

103.101.280

Sk 3169 1)

103.101.280

2
Isolatorer Sk 3117 (svart)

103.101.50

Sk 3117 (svart)

103.101.50

Sk 3117 (svart)

103.101.50

4
Sviller NSB enhetssville

116.003.01

NSB enhetssville

116.003.01

NSB enhetssville

116.003.01

-
 1. Tidligere ble Sk 1632 EVA 5 mm brukt til denne sporkonstruksjonen. Ved fornyelse av mellomlegg benyttes Sk 3169 Hytrel 6,5 mm.

6.9 35 kg/NSB40 / PANDROL PR / ENHETSSVILLE

Figur 31: 35kg/NSB40 /Pandrol PR / Enhetssville


Deler Betegnelse / F.nr. Ant. / sville
Skinner 35kg

101.035.xx

NSB40

101.140.xx

-
Fjær PR341A (ny-rød/gml-svart)

103.201.54

PR341A (ny-rød/gml-svart)

103.201.54

4
Mellomlegg Sk 3169 1)

103.101.280

Sk 3169 1)

103.101.280

2
Isolatorer Sk 1587

103.101.44

Sk 1587

103.101.44

4
Sviller NSB Enhetssville

116.003.01

NSB Enhetssville

116.003.01

-
 1. Tidligere ble Sk 1632 EVA 5 mm brukt til denne sporkonstruksjonen. Ved fornyelse av mellomlegg benyttes Sk 3169 Hytrel 6,5 mm.

6.10 35 kg/NSB40 / PANDROL PR / ENHETSSVILLE SPESIAL

Figur 32: 35kg/NSB40 /Pandrol PR / Enhetssville Spesial


Deler Betegnelse / F.nr. Ant. / sville
Skinner 35kg

101.035.xx

NSB40

101.140.xx

-
Fjær PR341A (ny-rød/gml-svart)

103.201.54

PR341A (ny-rød/gml-svart)

103.201.54

4
Mellomlegg Sk 1629

103.101.10

Sk 1629

103.101.10

2
Isolatorer Sk 3117

103.101.50

Sk 3117

103.101.50

4
Sviller NSB Enhetssville spesial

116.001.01

NSB Enhetssville spesial

116.001.01

-

6.11 S41/49E1/54E3 / PANDROL PR / BETONGSVILLE 2

Figur 33: S41/49E1/54E3 /Pandrol PR / Betongsville2


Deler Betegnelse / F.nr. Ant. / sville
Skinner S41

101.141.xx

49E1

101.149.xx

54E3

101.154.xx

-
Fjærer PR323 (svart) 2

103.201.510

PR323 (svart) 2

103.201.510

PR323 (svart) 2

103.201.510

4
Mellomlegg Sk 3169 1)

103.101.280

Sk 3169 1)

103.101.280

Sk 3169 1)

103.101.280

2
Isolatorer Sk 3117 (svart)

103.101.50

Sk 3117 (svart)

103.101.50

Sk 3117 (svart)

103.101.50

4
Sviller Betongsville 2

116.003.02

Betongsville 2

116.003.02

Betongsville 2

116.003.02

-
 1. Tidligere ble Sk 1632 EVA 5 mm brukt til denne sporkonstruksjonen. Ved fornyelse av mellomlegg benyttes Sk 3169 Hytrel 6,5 mm.
 2. Fjær PR323 leveres ikke lenger. Ved utskifting av befestigelsesdeler anvendes samme deler som for S41/49E1/54E3/Pandrol e / Enhetssville (Spennbetongsville type2 har samme innstøpte svilleanker som NSB Enhetssville)

6.12 S41/49E1/54E3 / PANDROL PR / BETONGSVILLE 2 MED STØPEJERNSANKER

Figur 34: S41/49E1/54E3 /Pandrol PR / Betongsville2 med støpejernsanker


Deler Betegnelse / F.nr. Ant. / sville
Skinner S41

101.141.xx

49E1

101.149.xx

54E3

101.154.xx

-
Fjærer PR401

103.201.72

PR401

103.201.72

PR401

103.201.72

4
Mellomlegg Sk 3169 1)

103.101.280

Sk 3169 1)

103.101.280

Sk 3169 1)

103.101.280

2
Isolatorer Sk 3117 (svart)

103.101.50

Sk 3117 (svart)

103.101.50

Sk 3117 (svart)

103.101.50

4
Sviller Betongsville 2 m/ støpejernsanker

116.001.04

Betongsville 2 m/støpejernsanker

116.001.04

Betongsville 2 m/støpejernsanker

116.001.04

-
 1. Tidligere ble Sk 1632 EVA 5 mm brukt til denne sporkonstruksjonen. Ved fornyelse av mellomlegg benyttes Sk 3169 Hytrel 6,5 mm.

6.13 S41/49E1 / HEY-BACK / BETONGSVILLE 2

Figur 35: S41/49E1 / HeyBack / Betongsville2


Deler Betegnelse / F.nr. Ant. / sville
Skinner S41

101.141.xx

49E1

101.149.xx

-
Fjærer HBFJ49B

103.201.07

HBFJ49B

103.201.07

4
Underlagsplate Sk 972

103.049.03

Sk 972

103.049.03

2
Mellomlegg, skin­ne/­ plate 2,0X110X125

103.101.17

2,0X110X125

103.101.17

2
Mellomlegg, plate/sville 2,5x110x360

103.101.20

2,5x110x360

103.101.20

2
Svilleskruer Sk 946

104.101.52

Sk 946

104.101.52

8
Sviller Betongsville 2

116.003.03

Betongsville 2

116.003.03

-


6.14 60E1 / PANDROL E / TRESVILLER

Figur 36: 60E1 / Pandrol e / Tresville


Deler Betegnelse / F.nr. Ant. / sville
Skinner 60E1

101.160.xx

-
Underlagsplate OB.800137

103.049.20

2
Fjærer e1877

103.201.56

4
Mellomlegg skin­ne/underlagsplate ingen mellom­legg
-
Svilleskruer Sk 1086

104.101.31

8
Fjærringer til svilleskruer Sk 1086

102.302.020

8
Sviller Tresville X

116.115.83

-

6.15 49E1/54E3 / PANDROL E / TRESVILLER

Figur 37: 49E1/54E3 / Pandrol e / Tresville


Deler Betegnelse / F.nr. Ant. / sville
Skinner 49E1

101.149.xx

54E3

101.154.xx

-
Underlagsplate Sk 3131

103.049.18

Sk 3131

103.049.18

2
Fjærer e1877

103.201.56

e1877

103.201.56

4
Mellomlegg skin­ne/underlagsplate 2,0 X 170 X 125

103.101.15

ingen mellom­legg
2
Svilleskruer Sk 1086

104.101.31

Sk 1086

104.101.31

8
Fjærringer til svilleskruer Sk 1086

102.302.020

Sk 1086

102.302.020

8
Sviller Tresville X

116.115.83

Tresville X

116.115.83

-

6.16 S41/49E1/­54E3 / HEY-BACK / T­RESV­ILLER

Figur 38: S41/49E1/54E3 / Hey-Back / Tresville


Deler Betegnelse / F.nr. Ant. / sville
Skinner S41

101.141.xx

49E1

101.149.xx

54E3

101.154.xx

-
Underlagsplate Sk 691

103.049.01

Sk 691

103.049.01

Sk 691

103.049.01

2
Fjærer HBFJ49

103.201.05

HBFJ49

103.201.05

HBFJ54

103.201.12

4
Mellomlegg 2,0X17X125

103.101.15

2,0X170X125

103.101.15

2,0X170X125

103.101.15

2
Svilleskruer Sk 1086

104.101.31

Sk 1086

104.101.31

Sk 1086

104.101.31

8
Fjærringer til svilleskruer Sk 1086

102.302.020

Sk 1086

102.302.020

Sk 1086

102.302.020

8
Sviller Tresville X

116.115.81

Tresville X

116.115.81

Tresville X

116.115.81

-

6.17 35kg/NSB40 / HEY-BACK / TRESVILLER

Figur 39: 35kg/NSB40 / Hey-Back / Tresville


Deler Betegnelse / F.nr. Ant. / sville
Skinner 35 kg

101.035.xx

NSB40

101.140.xx

-
Underlagsplate Sk 695

103.035.03

Sk 695

103.035.03

2
Fjær HBFJ35

103.201.01

HBFJ35

103.201.01

4
Mellomlegg 2,0X160X110

103.101.16

2,0X160X110

103.101.16

2
Svilleskruer Sk 1086

104.101.31

Sk 1086

104.101.31

8
Fjærringer til svilleskruer Sk 1086

102.302.020

Sk 1086

102.302.020

8
Sviller Tresville X

116.115.xx

Tresville X

116.115.xx

-

6.18 54E1/60E1 / NABLA / TRESVILLER

Figur 40: 54E1/60E1 / Nabla / Tresville


Deler Betegnelse / F.nr. Ant. / sville
Skinner 54E1


60E1

101.160.xx

-
Mellomleggsplate 138 x 180 x 4,5

103.205.03

148 x 180 x 4,5

103.205.04

2
Fjær m/ stålplate RNTN 1

103.205.01

RNTN 1

103.205.01

4
Svilleskruer Sk 3141

103.205.02

Sk 3141

103.205.02

4
Sviller Tresville X

116.115.xx

Tresville X

116.115.xx

-

6.19 54E3/54E1/60E1/­ DO­BLE FJÆRSPIKER / TRESVILLER

Figur 41: 54E3/54E1/60E1 / Doble fjærspiker / Tresville


Deler Betegnelse / F.nr. Ant. / sville
Skinner 54E1


60E1

101.160.xx

54E3

101.154.xx

-
Dobble fjærspiker Dna4

104.001.55

Dna4

104.001.55

Dna4

104.001.55

4
Sviller Tresville X

116.115.xx

Tresville X

116.115.xx

Tresville X

116.115.xx

-

Anvendes fortrinnsvis i lange og fuktige tunneler.


6.20 54E3/60E1 / PANDROL PR / BETONGSVILLE FOR SPORVEKSEL

Figur 42: 54E3/60E1 Pandrol PR / Betongsville for sporveksel
Deler Betegnelse / F.nr.
Skinner 54E3 60E1
Fjærer PR607A

103.201.57

PR607A

103.201.57

Isolatorer Sk 3109

103.101.57

Sk 3118

103.101.58

Mellomleggsplate Sk 3111

103.101.39

Sk 3125

103.101.31

Sviller Sk 1634 Sk 1634

6.21 49E1 / PANDROL PR / BETONGSVILLE FOR SPORVEKSEL

Figur 43: 49E1 Pandrol PR / Betongsville for sporveksel
Deler Betegnelse F.nr.
Skinner 49E1
-
Fjærer PR341 103.201.54
Isolatorer Sk 1581 103.101.49
Mellomlegg Sk 1571 103.101.35
Sviller Sk 1634
-

6.22 49E1 / K-befestigelse / TRESVILLE FOR SPORVEKSEL

Figur 44: 49E1 / K-befestigelse / TRESVILLE FOR SPORVEKSEL
Deler Betegnelse F.nr.
Skinner 49E1
-
Klemplate KPO6
Ribbeplate RP...X
-
Bolt Hs26
-
Dobbel fjærring Fe6
-
Svilleskrue Sk 1086
-
Sporvekselsviller Eik
-