TRV:02535

ID TRV:02535
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst a) Tekniske krav til skinner er gitt i Teknisk spesifikasjon for skinner
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sikrer anskaffelse og bruk av skinner som følger standardiserte krav til utforming, fremstilling og kvalitet. Kravet ivaretar samtrafikkevne og bidrar til at skinner kan monteres og vedlikeholdes med standard utstyr.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon